хэрчигч тэжээлийн багтаамжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар