энэтхэгийн уул уурхайн үйлдвэрлэгчид болон экспортлогчид