сугалаанд зориулж тээрмийн ажилтнуудад зориулсан нэмэлт хэрэгсэл