хөдөлгөөнт бутлуурын ажиллагаа болон засвар үйлчилгээ