элементүүд дэх металлын хувьд түгээмэл байдаг элементүүд