төмрийн 3 оксидоос бүрдсэн төмрийн хүдрийн нэр нь юу вэ