цементийн тоосны хяналтын тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны зарчим