уул уурхайн үйлдвэрүүдэд зориулсан тэжээлийн тэжээл