өмнөд африк дахь хоёр дахь гарт маркийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж