төвлөрсөн алтны баяжуулах үйлдвэрийг худалдах зорилгоор эзэмшиж байна