хромын хүдэр олборлолт боловсруулалтын тоног төхөөрөмж