боловсруулахад ашигт малтмал боловсруулах үйлдвэр болон өртөг зардал