үйл ажиллагааны зардал багатай хөдөлгөөнт цохилтот бутлуур