сенегалийн хагас гар ажиллагаатай бутлуурын үйлдвэр