бөмбөг тээрмийн багтаамж дахь эзэлхүүнийг тооцоолох