тээрэмдэж буй бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирдэг