нигерийн нүүрсний уурхайд хөрөнгө оруулалт хийх боломж