австралийн төмрийн хүдрийг баяжуулах үйлдвэрийг санхүүжүүлэх төслийг санхүүжүүлж байна