уул уурхайн үйлдвэрийг байгуулахад хэр их мөнгө зарцуулдаг вэ