чулуун бутлах үйлдвэрийг эхлүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ