боксит гэж нэрлэгддэг хөнгөн цагааны хүдэр яаж авах вэ