хагархай ба хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр