никелийн хүдрийн технологийн ашигт малтмалыг баяжуулах үйлдвэр