g хэрхэн цэвэрлэх вэ төмөр дугуйны тэргэнцэрийг дахин ашиглах