алт мөнгөн зэсийн хар тугалга сэргээх тоног төхөөрөмж