энэтхэгийн цахилгаан станцын өндөр нүүрстөрөгчийн дэгдэмхий үнс