нойтон цахилгаан станцын үйлдвэрлэлийн цэвэрлэх үйлчилгээ