нэг метр тонн хөвөн төмөр үйлдвэрлэхэд шаардагдах түүхий нүүрсний хэрэгцээ