арга замыг уул уурхайн алтан уламжлал дээр уулын сав газар