угаалгын станцын загварын алтны нөхөн сэргээх систем