гар гарын авлагын бутлуурын энгийн жижиг хэмжээтэй