бутлах үйлдвэрийг урьдчилан сэргийлэх засварын завсар