нүүрсний бутлуурын стандарт үйл ажиллагааны практик