дөрөө цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх талаархи уран зохиолын судалгаа