нураан буулгах хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр