хүдэр боловсруулахад тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ гэж юу вэ