бутлуурын нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг хэрхэн тооцох