дулааны цахилгаан станцад нүүрсний харьцах системийн шат дамжлага