өмнөд африкт дээд зэрэглэлийн үйлдвэрлэлийн америк