тоног төхөөрөмж нь jamaica дахь уурхай дээрээ хийгддэг