пакистаны төмрийн хүдэр боловсруулах техник эдийн засгийн үндэслэл