алтны хүдэр олборлолтын бүдүүвчийг боловсруулж гаргах