тээрэм уурхайн засвар үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн