уурхайн гидравлик бутлуурын үйлдвэрийг анхны өргөлтөөр барих