өмнөд африкт уул уурхай хөгжүүлэхэд саад болж байна