төмрийн эсвэл бутлуурын тоног төхөөрөмжийг бүгд найрамдах улсад байрлуулсан