ашигт малтмал уул уурхайн ерөнхий зохицуулалт 2012 оны 2173