гадаргуугийн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт