элементүүдийн цахилгаан соронзон чичирхийлэгч тэжээл