бутлах ховор элемент боловсруулах тоног төхөөрөмж юм